z2087285651735 6ac7058e96a0e2f6fa7438b631999176

Kênh Giáo Dục , Văn Hoá Cổ Truyền Đặc Sắc Hàng Đầu Việt Nam

Kênh Giáo Dục Nhân Tâm, Văn Hoá Cổ Truyền Đặc Sắc Hàng Đầu Việt Nam.

Ngôn ngữ

SANG XUÂN

Sang Xuân

 

Sáng nay gió loáng trên đường

Cây phơi phới lá, dễ thường sang xuân

Nhà ai đào nở tươi sân ?

Trông vô em bé tung tăng áo hồng

Gặt xong tạnh ráo cánh đồng

Gió se luống đất ủ vồng khoai lang

Được mùa to, mái rạ vàng

Đông rét muộn, tưởng xóm làng sang xuân

 

 

READERS EVALUATION ( 5 Stars )

68-689217 customer-reviews2-transparent-background-5-star-logo 1

INFORMATION CONTACT

 Ngô Đức Hòa ( Dế Mèn ) Phone : 0972.013.168

 Email:[email protected]

Đăng ký nhận tin

Email(*)
Trường bắt buộc

Gửi

Fanpage